lunes, 15 de agosto de 2011

Galería Arte Imagen-Hotel Tryp María Pita

EXTRACTO DO TEXTO DA CRÍTICA DE ARTE MARTA R. VALEIRO, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO CORREO DAS CULTURAS, EN EL CORREO GALLEGO, SOBRE LA EXPOSICIÓN CELEBRADA EN LA GALERÍA ARTE IMAGEN-HOTEL TRYP MARÍA PITA DA CORUÑA

El Correo Gallego, 6 maio 2001


A luz da opresión


A obra de Ángela Pérez Meilán, ata hai pouco descoñecida para o público, revélase como un raio de luz nun panorama artístico galego bastante escuro, onde máis do mesmo semella unha constante. Visita-la mostra desta pintora no hotel coruñés revélase como unha ocasión idónea para descrubi-lo seu talento.


No hay comentarios: